УКРАЇНА
Великосеверинівська сільська рада
Кіровоградського району
Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 26/02/2019 року №14
Про організацію проведення евакуаційних заходів Великосеверинівської сільської ради

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 905 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841» та з метою удосконалення планування евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період,

виконавчий комітет Великосеверинівської сільської ради

В И Р І Ш И В

  1. Затвердити:

Склад сільської комісії з питань евакуації Великосеверинівської сільської ради (додається);

Положення про сільську комісію з питань евакуації  Великосеверинівської сільської ради (додається).

Функціональні обов’язки членів сільської комісії з питань евакуації  Великосеверинівської сільської ради (додається).

2.Керівникам органів з питань евакуації суб’єктів господарювання:

1) до 20 березня 2019  року на підставі Положення про сільську комісію з питань евакуації Великосеверинівської сільської ради відкоригувати та затвердити Положення про комісії з питань евакуації суб’єктів господарювання та у разі необхідності поновити склад цих комісій;

2) відпрацювати (уточнити) документацію комісій з питань евакуації, підпорядкованих їм органів з евакуації (збірних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації), які розгортаються у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та довести їх адреси до відповідних суб’єктів господарювання і населення;

3) до 20 березня 2019  року на підставі прогнозування можливих надзвичайних ситуацій визначити (уточнити) небезпечні зони, які можуть утворитись на відповідних територіях внаслідок надзвичайних ситуацій та внести зміни до планів евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей.

3.Відповідальній особі за пожежну безпеку та цивільний захист на території Великосеверинівської сільської ради:

1) до 25 березня 2019  року привести у відповідність з Порядком проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій  План евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей, документацію сільської комісії з питань евакуації Великосеверинівської сільської ради;

2) надати методичну допомогу об’єктовим комісіям з питань евакуації щодо відпрацювання (поновлення) документації з питань заходів з евакуації.

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника сільського голови з господарських питань та охорони праці Кравченка М.В.

 

 

Сільський голова С.ЛЕВЧЕНКО

Додатки :

Додаток
Додаток
Додаток