Програма відшкодування витрат за надані пільги з телекомунікаційних послуг зв`язку окремим категоріям громадян Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

Програма відшкодування витрат за надані пільги з телекомунікаційних послуг зв`язку окремим категоріям громадян Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 
Великосеверинівської сільської ради

«18» червня 2021 року №599

ПАСПОРТ

Програми відшкодування витрат за надані пільги з телекомунікаційних послуг зв`язку окремим категоріям громадян Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

1. Повна назва Програми Програма відшкодування витрат за надані пільги з телекомунікаційних послуг зв`язку окремим категоріям громадян Великосеверинівської сільської ради на 2021-2023 роки

 

2. Ініціатор розроблення Програми Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради
3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради
4. Відповідальні виконавці Програми Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Великосеверинівської сільської ради
5. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки

 

6. Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми 21,0 тис. грн. 1

 _____________________________________________

 1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.