Відділи ради

 СТРУКТУРА ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ   

Великосеверинівської сільської ради на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради від  «28» грудня 2020 року №50

з/п  Назва структурного підрозділу та посада Кількість штатних                посад

І.Структура та чисельність апарату (виконавчого комітету) сільської ради

Керівництво територіальної громади

1 Сільський голова 1
2 Секретар сільської ради 1
3 Староста сільської ради 3
РАЗОМ: 5

Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 3
3 Програміст системний 1
РАЗОМ: 5

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

1 Начальник відділу, головний бухгалтер 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 1
РАЗОМ: 3

Відділ земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та економічного розвитку

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 2
3 Провідний спеціаліст 1
4 Інспектор з благоустрою 1
РАЗОМ: 5

Відділ правової роботи, державної реєстрації, запобігання та виявлення корупції

1 Начальник відділу 1
2 Державний реєстратор 1
3 Головний спеціаліст 1
РАЗОМ: 3

Професіонали

1 Фахівець з публічних закупівель 1
РАЗОМ: 1

Технічний персонал 

1 Водій 1
2 Опалювач 1
3 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 1
РАЗОМ: 3
  ВСЬОГО 25  

ІІ. Структурні підрозділи (виконавчі органи) сільської ради

Фінансовий відділ

1 Начальник відділу 1  
2 Головний спеціаліст 2  
  РАЗОМ: 3  

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

1 Начальник відділу 1  
2 Головний спеціаліст 2  
3 Провідний спеціаліст 1  
4 Головний бухгалтер 1  
5 Бухгалтер 2  
6 Фахівець з публічних закупівель 1  
7 Інженер з охорони праці 1  
8 Інструктор по спорту 1,5  
9 Водій автотранспортних засобів 2  
РАЗОМ:  12,5  

Служба у справах дітей та соціального захисту населення

1 Начальник служби 1
2 Головний спеціаліст 2
3 Спеціаліст I категорії 2
РАЗОМ: 5

 

 

 

з/п  Назва структурного підрозділу та посада Кількість штатних посад
І.Структура та чисельність апарату (виконавчого комітету) сільської ради
Керівництво територіальної громади 
1 Сільський голова 1
2 Секретар сільської ради 1
3 Заступник сільського голови з господарських питань та охорони праці 1
4 В.о. старости Оситнязького старостинського округу 1
5 Керуючий справами виконавчого комітету, начальник загального відділу 1
РАЗОМ: 5
Загальний відділ
1 Головний спеціаліст 3
2 Провідний спеціаліст 1
РАЗОМ: 4
Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
1 Начальник відділу 1
РАЗОМ: 1  
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
1 Начальник відділу, головний бухгалтер 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 1
РАЗОМ: 3
Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства
1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Спеціаліст І категорії 1
4 Інспектор з благоустрою 1
РАЗОМ: 4
Відділ державної реєстрації
1 Державний реєстратор 2
РАЗОМ: 2
Фінансово – економічний відділ
1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 2
3 Провідний спеціаліст 1
РАЗОМ: 4
Технічний персонал

 

1 Водій 1
2 Водій автобуса 1
3 Опалювач 1
4 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 1
РАЗОМ: 4
  ВСЬОГО 27  
ІІ. Структурні підрозділи (виконавчі органи) сільської ради
Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму
1 Начальник відділу 1  
2 Головний спеціаліст 1  
3 Провідний спеціаліст 1  
4 Головний бухгалтер 1  
5 Бухгалтер 1  
6 Інженер з охорони праці 1  
РАЗОМ: 6  
Служба у справах дітей та соціального захисту населення
1 Начальник служби 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 1
РАЗОМ: 3

__________________________

ШТАТНИЙ РОЗПИС Великосеверинівської сільської рада на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «21» грудня 2019 №1201

Відділи ради

Загальний  відділ severunka2014@ukr.net

Керуючий справами виконавчого комітету, начальник загального відділу Губська Ольга Миколаївна
Головний  спеціаліст Кошкіна Катерина Петрівна
Головний  спеціаліст Мельник Леся Володимирівна
Головний спеціаліст Зеленська Людмила Юріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про загальний відділ Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №34

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення єдиної системи діловодства в виконавчому комітеті сільської ради;

2) контроль за термінами проходження і виконання службових документів та дотриманням вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з документами в сільській раді незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням;

3) надання методичної допомоги з організації роботи щодо ведення діловодства структурним підрозділам сільської ради;

4) підготовка проектів рішень, розпоряджень і доручень сільського голови, зокрема з питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ організаційної    роботи, інформаційної  діяльності  та комунікацій  з громадськістю  severinkaorg@ukr.net

Начальник  відділу Чернява Алла Олександрівна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ організаційної    роботи, інформаційної  діяльності  та комунікацій  з громадськістю  Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №31

Основними завданнями відділу є:

1) організаційне забезпечення діяльності сільської ради;

2) реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, інформування громадськості про діяльність сільської ради;

3)  в межах повноважень сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків сільської ради з іншими територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування,  місцевими органами виконавчої влади, партійними осередками, громадськими організаціями тощо.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності severunka2014@ukr.net

Начальник відділу, головний бухгалтер Кохан Наталія Віталіївна
Головний спеціаліст Колісник Людмила Миколаївна
Провідний спеціаліст Левченко Оксана Іванівна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ бухгалтерського обліку та звітності Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №32

Основними завданнями відділу є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Великосеверинівської сільської ради та складання звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів та інше.

Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства  severunka2014@ukr.net

Начальник відділу Косарчук Лідія Георгіївна
Головний спеціаліст Ушакова Людмила Анатоліївна
Спеціаліст  І категорії Палій Микола Володимирович
Інспектор з благоустрою Гаїна Олександр Іванович

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства  Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №33

Основними завданнями відділу є:

1) організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян  та  юридичних  осіб  на  землю  відповідно  до  Земельного  кодексу України та інших законних нормативних актів України;

2) організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

3)  внесення  пропозицій  до  відповідних  інстанцій,  при  формуванні  та підготовці  проектів  нормативно-правових  актів  у  галузі  регулюванняземельних відносин;

4) надання  пропозицій  сільській  раді  при  вирішенні  питань  у  галузі земельних  відносин, інфраструктури та житлово – комунального господарства,  виконання  Законів  України,  актів  та  доручень Президента  України,  постанов  Кабінету  Міністрів  України,  актів центральних органів виконавчої влади та інше.

Відділ державної реєстрації

Державний реєстратор Зарубіна Олена Володимирівна
Державний реєстратор Дротянко Марія Валеріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ державної реєстрації Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №35

Основними завданнями відділу є:

1)забезпечення реалізації на території сільської ради (об’єднаної громади) державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

2)забезпечення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державної реєстрації прав; ведення Державного реєстру прав; взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; формування реєстраційних справ;

3)забезпечення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» проведенняеєстраційних дій; ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього; формування реєстраційних справ;

4)забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб та інше.

 

Фінансово-економічний відділ –  severunka2014@ukr.net

Начальник відділу Коробко Інна Миколаївна
Головний спеціаліст Баландюк Тетяна Вікторівна
Головний спеціаліст Волошина Тетяна Валентинівна

ПОЛОЖЕННЯ  про фінансово-економічний відділ Великосеверинівської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «02» червня  2017 №36

Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики, дотримання законодавства та виконання функцій управління у сфері: економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності.

2) складання проекту бюджету об’єднаної територіальної громади і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Великосеверинівської сільської територіальної громади;

4) здійснення у встановленому законом порядку фінансування видатків місцевого бюджету та інше.

Структурні підрозділи (виконавчі органи) сільської ради

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму –  osvita_kultura@ukr.net

Начальник відділу Пілюгін Роман Леонідович
Головний спеціаліст Мосієнко Анатолій Іванович
Провідний спеціаліст Матвєєнко Вікторія Ярославівна
Головний бухгалтер Меленич Віта Романівна
Бухгалтер Коваленко Олена Вікторівна
Інженер з охорони праці Музиченко Валентина Андріївна

ПОЛОЖЕННЯ  про відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «22» грудня  2017 №288

Основними завданнями відділу є:

1) здійснення реалізації державної політики в сферах освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

2) створення рівних та доступних умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту;

3) здійснення навчально-методичного керівництва, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

4) здійснення комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація  та інше.

Служба у справах дітей та соціального захисту  населення – slyzhbaseverunka@ukr.net 

Начальник служби Хайнацька Юлія Юліанівна
Головний спеціаліст Мельник Тетяна Володимирівна
Провідний спеціаліст Цапушел Анастасія Сергіївна

ПОЛОЖЕННЯ  про службу у справах дітей та соціального захисту  населення

ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням сесії Великосеверинівської сільської ради «10» жвтня  2018 №518

Основними завданнями служби є:

1) реалізація на території об`єднаної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої  бездоглядності а безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту  і захисту  прав  та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів;

3) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

4) організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування та інше.